Verzending / Retours

Verzending / Retours

Verzending

 

Wij verzenden via PostNL. De verzendtijd binnen Nederland is ongeveer 3-4 werkdagen. 

 

Herroepingsrecht en retourbeleid 

Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst  te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een e-mail / briefje bij het retourpakket. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit
  5. Een consument die meerdere maten van hetzelfde product besteld heeft en een maat terugstuurd zal geen geld retour ontvangen. Indien u twijfelt over de maat kunt u uw bestelling altijd terugsturen om vervolgens de juiste maat retour te ontvangen. 

Kosten in geval bij retours:

  1.  Retours zijn gratis. De kosten van de retours worden betaald door Kase

Retouradres

 

Kase

Van Goghhof 23

1628XJ Hoorn

The Netherlands

 

 

Graag via e-mail / een briefje bij het pakket aangeven of u wenst het bestelde product in een andere maat te ontvangen of dat u uw geld terug wilt / een tegoed voor de site wilt ontvangen. U dient uw 4-cijferig ordernummer, bestelling en IBAN duidelijk te vermelden zodat we uw retourorder in behandeling kunnen nemen.